Uppgifter för konto

BeställareAnsvarig för betalning

Betalarens uppgifter

Leveransadress

Ordering prints experience

Jag förväntar mig full support
Jag kan grunderna, jag har beställt tryck förut
Jag kan alla aspekter, jag beställer tryck regelbundet

Kundtjänst

Prissättning, beställning och verifiering av uppladdade filer enbart online

Premium service är ett val för kunder som värdesätter sin tid, komfort och sinnesro.


Premium kundservicestandarder:

 • Skapa ett konto för klienten.
 • Offert och att ta emot beställningar via telefon, e-post eller på servicekontoret.
 • Erkännande av kundens behov och förslag på de mest kända lösningarna
 • Råd om val av råvaror och metoden för att genomföra beställningen för att uppfylla kundens krav.
 • Kostnadsoptimering med specifika kundbehov.
 • Informera kunden om eventuella fel och felaktigheter i beställningen.
Fördelar med Premium Service:

 • Service på plats på Drukarnia Designer kundtjänstkontor.
 • Undvik onödiga utgifter tack vare praktiska råd.
 • Undvik markeringsfel vid beställning och därmed dåligt utförda beställningar.
 • Större tillfredsställelse med slutförda beställningar tack vare genomförandet av antaganden.
 • Tilldelad kundansvarig som övervakar beställningarna.
 • Högre prioritet i serviceordningen, snabbt svar på förfrågningar, oavsett belastningen på kundtjänstkontoret.
 • Teknisk support i alla led i beställningen.
 • Komfort och en känsla av trygghet.


Internet-självbetjäning

Du gör följande online bara själv

 • du skapar ett konto
 • du värdesätter
 • du gör val
 • du gör en beställningNackdelar med lösningen

Om du inte har tillräcklig teknisk kunskap tar du risken att slutprodukten inte uppfyller dina förväntningar på grund av felaktiga val.
Du gör endast beställningar online - du gör personliga beställningar på Designer Customer Service Office - inte tillgängligt
Börden för kundtjänstkontoret påverkar direkt tidpunkten för hanteringen av din förfrågan.


Printhub.pl Drukarnia Online