Uppgifter för konto
Beställare
Betalarens uppgifter
Leveransadress
Ordering prints experience
Jag förväntar mig full support
Jag kan grunderna, jag har beställt tryck förut
Jag kan alla aspekter, jag beställer tryck regelbundet

Kundtjänst
Prissättning, beställning och verifiering av uppladdade filer enbart online

Premium-service är ett val för kunder som värderar sin tid, bekvämlighet och sinnesfrid.


Premium kundtjänststandarder:

 • Skapa ett konto för klienten.
 • Värdering och godkännande av beställningar via telefon, e-post eller på servicekontoret.
 • Erkännande av kundernas behov och förslag på de mest kända lösningarna
 • Råd om val av råvaror och hur man utför beställningen för att uppfylla kundens krav.
 • Optimering av kostnader med specifika kundbehov.
 • Informera kunden om eventuella fel och felaktigheter som anges i beställningen.
Fördelarna med premiumservice:

 • Service på plats på kundtjänstkontoret Drukarnia Designer.
 • Undvik onödiga utgifter tack vare praktiska råd.
 • Undvika urvalsfel vid beställning och därmed felaktigt utförda order.
 • Större tillfredsställelse med genomförda order tack vare genomförandet av antaganden.
 • Tilldelad kundens handledare över order.
 • Högre prioritering i tjänstens ordning, snabbt svar på förfrågningar oavsett kundtjänstbyråns belastning.
 • Teknisk support i varje fas av kontraktet.
 • Komfort och en känsla av säkerhet.


Självservice Internet

Du gör följande endast online

 • du skapar ett konto
 • du förutse
 • Du gör val
 • du gör en beställningNackdelar med lösningen

Om du inte har tillräcklig teknisk kunskap - tar du risken att slutprodukten inte uppfyller dina förväntningar på grund av felaktiga val.
Du gör bara beställningar online - gör personligen beställningar på Designer's kundtjänstkontor - inte tillgängligt
Lasten hos kundtjänstkontoret påverkar direkt tiden för hanteringen av din förfrågan.


Oświadczam, że znam i akceptuję politykę prywatności RODO stosowaną w serwisie internetowym Drukarni Designer
I accept the terms & conditions for the site.
I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of order, in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendmen.
Fält med stjärna är obligatoriska
Printhub.pl Drukarnia Online