• Välj format eller typ av produkt, och i nästa steg får du en offert
Kvadratisk reklamkatalog med limmad bindning Kvadratisk reklamkatalog med limmad bindning
Kvadratisk reklamkatalog med limmad bindning Kvadratisk reklamkatalog med limmad bindning
Produktkatalog i trådsydd bindning Produktkatalog i trådsydd bindning
Produktkatalog i trådsydd bindning Produktkatalog i trådsydd bindning
A4 reklamkatalog i trådsydd bindning A4 reklamkatalog i trådsydd bindning
A4-reklamkatalog i trådsydd bindning A4-reklamkatalog i trådsydd bindning
Fyrkantig produktkatalog i trådsydd bindning Fyrkantig produktkatalog i trådsydd bindning
Fyrkantig produktkatalog i trådsydd bindning Fyrkantig produktkatalog i trådsydd bindning

Tryckning av ✔företags- och ✔reklambroschyrer


Företagsbroschyrer: En nyckelkomponent i varumärkesimage och försäljningsverktyg

I dagens dynamiska affärsvärld söker företag ständigt efter effektiva sätt att sticka ut på marknaden och nå sina kunder. Ett av de mest effektiva marknadsföringsverktygen som hjälper till att uppnå dessa mål är företagsbroschyrer. Trots digitaliseringens framsteg spelar tryckta marknadsföringsmaterial fortfarande en betydande roll och erbjuder en rad unika fördelar.

Funktioner hos företagsbroschyrer

Företagsbroschyrer fyller många viktiga funktioner i företagets marknadsföringsstrategi:

 • Presentera produkter och tjänster: Detta är den grundläggande funktionen för varje broschyr. Detaljerade produktbeskrivningar, högkvalitativa bilder och teknisk information hjälper kunderna att bättre förstå företagets erbjudande.
 • Bygga varumärkesimage: En professionellt designad broschyr stärker varumärkesimagen genom att visa företagets uppmärksamhet på detaljer, kvalitet och estetik.
 • Försäljningsverktyg: Broschyrer underlättar försäljningsprocessen genom att ge säljare nödvändig information i en attraktiv form.
 • Kundkommunikation: Broschyrer är också ett utmärkt sätt att kommunicera aktuella kampanjer, nyheter och andra viktiga händelser i företaget.

Processen för att skapa en företagsbroschyr

Att skapa en företagsbroschyr är en flerstegsprocess som kräver samarbete mellan många specialister:

 1. Koncept och planering: I detta steg definieras broschyrens mål, dess målgrupp och det övergripande grafiska konceptet.
 2. Samla material: Samla in innehåll som produktbeskrivningar, bilder, tekniska specifikationer och annan viktig information.
 3. Grafisk design: Designa broschyrens layout, välja lämpliga färger, typsnitt och grafisk layout. Det är viktigt att broschyren är i linje med företagets visuella identitet.
 4. Sättning och tryck: Det tekniska steget där grafiskt material förbereds för tryck. Valet av lämpligt papper, tryckteknik och efterbehandling är avgörande för slutresultatet.
 5. Distribution: Färdiga broschyrer måste nå kunderna. De kan distribueras under mässor, skickas per post eller vara tillgängliga i försäljningsställen.

Utmaningar och trender inom tryckeribranschen

Tryckeribranschen, precis som många andra sektorer, står inför utmaningar som härrör från teknologiska framsteg och förändrade konsumentpreferenser:

 • Personalisation: Broschyrer som är anpassade efter kundernas individuella behov blir alltmer populära, vilket kräver avancerad tryckteknik.
 • Ekologi: Ökad miljömedvetenhet bland konsumenter påverkar valet av material och trycktekniker. Företag använder i allt högre grad återvunnet papper och miljövänliga bläck.
 • Integration med digital teknik: Moderna broschyrer innehåller ofta interaktiva element som QR-koder som leder till ytterligare onlineinnehåll.

Framtiden för företagsbroschyrer

Trots att affärsvärlden blir alltmer digital har företagsbroschyrer fortfarande en ljus framtid. Tryckta marknadsföringsmaterial erbjuder unika sensoriska upplevelser som är svåra att ersätta med digitala motsvarigheter. Kombinationen av traditionella broschyrer och modern teknik kan vara nyckeln till framgång, genom att förena fördelarna med båda världar.

Sammanfattningsvis är företagsbroschyrer inte bara ett verktyg för att presentera erbjudanden, utan framför allt ett kraftfullt verktyg för att bygga kundrelationer och varumärkesimage. Det är värt att investera i deras professionella förberedelse för att sticka ut från konkurrenterna och effektivt nå sin målgrupp.


Hur man förbereder ett projekt för tryckning av en broschyr

För att trycka företagsbroschyrer ska projektet levereras i PDF/X-3-format och vara utfört i en storlek som överensstämmer med den beställda produktens mall. Mall för projektet och dess beskrivning finns tillgängliga på produktens konfigurationssida. Observera att innan du laddar ner mallen bör du konfigurera din broschyr, eftersom mallen skapas dynamiskt baserat på offertparametrarna. PDF-filen för broschyren bör förberedas i formatet för den beställda produkten, t.ex. A4 utan att sammanfoga enskilda sidor till ark. Tryckeriet använder automatiserad programvara för imposition som monterar tryckarket på lämpligt sätt för den specifika broschyren och tar hänsyn till ryggen i händelse av en sydd bindning.


Hur man förbereder ryggen på en broschyr

Vid design av en broschyr med limmad bindning är ryggen på omslaget en viktig fråga. På grund av produktionstoleranser är det bäst att designa ryggen i omslagets färg. Om ryggen är mer än 1 cm bred kan en ytterligare beskrivning, t.ex. utgåvans titel, designas på den.

Tryckeriets onlinekonfigurator räknar automatiskt ut ryggens tjocklek för den tryckta broschyren. Efter att ha valt papper för broschyrens inlaga och angett antalet sidor beräknar systemet automatiskt ryggens tjocklek i omslagssektionen och skapar en mall för dess förberedelse.


Hur trycker vi broschyrer?

Vi erbjuder tryckning av företagsbroschyrer i två olika teknologier, vilket gör vårt erbjudande flexibelt och anpassat till kundens behov. För upplagor från 1 till flera hundra exemplar används digital tryckteknik, medan offsettryck används för upplagor på tusentals exemplar. Vi trycker broschyrer i svartvitt och färg på ett brett utbud av papper. Populära papperskombinationer för broschyrtryckning är 250-300g för omslaget och 130-170g för inlagan. Du kan själv välja papperskombinationen för inlagan och omslaget eller ta hjälp av vår rådgivning


Vilka förädlingar använder vi i broschyrer?

Förädlingar förbättrar väsentligt de estetiska och hållbarhetsegenskaperna hos tryckta företagsbroschyrer.

Heltäckande förädlingar:

 • Blank laminering
 • Matt laminering (vanlig, anti-scratch, soft-touch)

Selektiva förädlingar:

 • UV-lack (platt och upphöjd)
 • Guldtryck
 • Silvertryck

Vilka typer av bindningar används i broschyrer?

Trådbunden bindning

I denna typ av bindning används tråd för att fästa sidorna, vilket är vanligt i häften, därav den vanliga benämningen "häftad bindning". Häftad bindning används för broschyrer med en omfattning från 8 till några tiotals sidor (beroende på pappers tjocklek). Ryggen i denna bindning är mjuk till skillnad från den limmade bindningen. I trådbunden bindning måste antalet sidor i broschyren vara delbart med 4. Denna bindning är mindre hållbar än limmad bindning eftersom sidorna endast fästs på två punkter och inte längs hela ryggen. Trådbunden bindning är den billigaste av de tillgängliga bindningsmetoderna.

Limmad bindning

Den mest populära typen av bindning för broschyrer. Omslagen i limmade broschyrer är vanligtvis papper eller kartong med en vikt på 250-350g - liknande styvheten hos ett visitkort. Limmad bindning används för broschyrer med minst 60 sidor. Broschyrens ryggbredd bör vara mellan 4 och 50 mm. Företagsbroschyrer med få sidor är inte möjliga att binda med denna teknik och kräver trådbunden bindning.

I limmad bindning används två olika limtekniker beroende på behov: Hot-melt eller PUR. I båda teknikerna smälts limmet med hög temperatur, men PUR-limmet får sin fulla styrka först efter en kemisk reaktion som tar 48 timmar, vilket ger hög elasticitet och vidhäftning till alla tryckta material. Detta är fördelaktigt för broschyrer med styvt bestruket papper. Med en flexibel limfog kan broschyren öppnas utan att sidorna lossnar.

Spiralbindning

Spiralbindning används ofta i olika dokument, menyer och broschyrer som kommer att användas intensivt. Genom att perforera sidorna och använda en metallspiral kan sidor av vilken styvhet som helst vändas fritt samtidigt som broschyren hålls platt. Avsaknaden av rygg gör det möjligt att vika broschyren på vilket sätt som helst. Denna bindning är mycket bekväm att använda. Möjligheten att välja spiral i olika färger kan vara en extra dekor.

Printhub.pl Drukarnia Online